Авторські права

Автор передає редакції збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» права на:

  • публікацію статті українською (англійською, польською) мовою і поширення її друкованої копії;
  • поширення електронної копії статті будь-яким електронним способом (розміщення на офіційному сайті збірника, електронних базах даних, репозиторіях тощо).

Автор залишає за собою право без згоди редакції:

Використовувати матеріали статті повністю або частково в ознайомлювальних цілях.

Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.

Використовувати матеріали статті для підготовки тез доповідей, доповідей конференцій, а також усних доповідей.

Розміщувати електронні копії статті (включаючи остаточну електронну копію, завантажену з офіційного сайту збірника) на:

  • персональних веб-ресурсах всіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
  • веб-ресурсах установ, в яких працюють автори (включаючи електронні інституційні репозиторії);
  • некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

У всіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті збірника є обов'язковим.