Галузь Проблематика Цілі

Галузі наук: педагогічні науки.

Збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» публікує матеріали за такими спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (зі змінами):

01 Освіта / Педагогіка

  • 011 Освітні, педагогічні науки
  • 015 Професійна освіта

Проблематика публікацій збірника: теоретичні, методологічні засади розвитку освіти дорослих в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів; традиції та інновації в освіті різних категорій дорослих; освіта дорослих у контексті порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних досліджень.

Мета та завдання збірника: висвітлення результатів фундаментальних і прикладних досліджень науковців, присвячених проблемам розвитку освіти дорослих у національному і зарубіжному освітньому просторі, популяризація успішних практик в освіті різних категорій дорослого населення.

Редакція надає перевагу рукописам, які містять результати інноваційних фундаментальних і прикладних науково-педагогічних досліджень, що є актуальними для міжнародної спільноти, сприяють розвитку освіти дорослих і наукових знань, і ґрунтуються на використанні різноманітних методів дослідження.