Індексація

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЯХ ТА ОБ’ЄДНАННЯХ

Crossref

Видавництво «ПРАВО» є офіційним членом Crossref – об’єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій тощо), до якого входять понад 5 тисяч організацій з усього світу.  Головним завданням Crossref є створення високотехнологічної, насамперед електронної, інфраструктури наукових досліджень і комунікацій, сприяння пошуку їх результатів, взаємній цитованості та оцінці наукових публікацій. Crossref зберігає інформацію та метадані опублікованих наукових матеріалів завдяки використанню технології Digital Object Indentifier (DOI).

БАЗИ ДАНИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, КАТАЛОГИ І СИСТЕМИ ПОШУКУ

Google Scholar

Це вільно доступна веб-пошукова система, яка індексує повні тексти або метадані наукової літератури в різних форматах та з різних наукових дисциплін. Індекс Google Scholar включає більшість рецензованих наукових рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки.

Наукова періодика України

«Наукова періодика України» (НПУ) є інформаційним ресурсом Наукової бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. «НПУ» містить статті з міжнародних журналів із різних галузей знань, здійснює створення повнотекстових електронних видань або електронних публікацій, що надаються їх власниками. У рамках «НПУ» відбувається повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF, робота з інтеграції інформаційного ресурсу «НПУ» до інтерфейсу аналітичних служб Google Scholar (Google Академія).