Процес рецензування

Рецензування орієнтовано на об’єктивну оцінку якості змісту наукової статті, визначення її актуальності, оригінальності, унікальності, наукової цінності, відповідності вимогам до публікацій.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

Головний редактор і заступник головного редактора збірника призначають двох рецензентів як із членів редакційної колегії, так і сторонніх висококваліфікованих фахівців, які мають публікації за конкретним науковим напрямом. Рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить висновок про рекомендацію до друку або негативну оцінку.

Рецензування триває упродовж місяця.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

Рецензування відбувається відповідно до принципу конфіденційності, що полягає у нерозголошенні інформації, яка стосується усіх етапів рецензування, зауважень та рішення щодо опублікування статті. Винятком є необхідність спеціальної консультації іншого фахівця відповідної галузі, на що потрібен дозвіл редколегії.

Автору наукового твору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками експерта. 

Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника.

Рецензії, підписані рецензентом, зберігаються в редакції не менше трьох років.