Вартість публікації

Публікація матеріалів у збірнику наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» є платною.

Оплата здійснюється після рецензування статей і прийняття їх до друку, про що авторів повідомляють додатково. Оплата здійснюється з розрахунку: 55 грн. за одну сторінку (формат такий, як вказано у правилах оформлення статей).

Література та анотації входять до загальної кількості сторінок рукопису, що оплачуються.

Плата за публікацію покриває витрати на:

- Редакційні процедури, пов'язані з літературним редагуванням рукописів.

- Додрукарську підготовку журналу: форматування тексту, комп'ютерна верстка, макетування тощо.

- Присвоєння кожній статті ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI).

- Виготовлення паперового примірника збірника.

- Поширення статей у мережі Інтернет: підтримка веб-сайту, підготовка метаданих статей для індексування в наукометричних базах тощо.

- Поштові витрати на розсилку збірника до бібліотек України.

Пересилка збірника авторам здійснюється за рахунок авторів.

Рецензування статей, що були відхилені, не оплачується.

Якщо автору потрібно більше, ніж один примірник збірника, то додаткова оплата становитиме 100 грн.