Періодичність видання

2 рази на рік

Графік подання статей до наукового періодичного видання

Номер видання

Термін подання матеріалів  

Орієнтовний термін друку

№ 1 

 до 1 червня

червень

№ 2 

до 1 грудня

грудень