04060, вул. М. Берлинського, 9, м. Київ
Тел. (044) 440-62-86, (044) 440-63-88
е-mail: andragogika@ukr.net

Основна контактна особа

Олена Аніщенко
Завідувач відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Супровід та підтримка

Кирил Котун