ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ID: 0000-0002-0982-6162

Google Academy

Переглянути CV profile   |   Переглянути місце роботи  

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ID: 0000-0002-6145-2321     

Google Academy 

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

ORCID: 0000-0001-8348-5936

Google Academy 

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ІD: 0000-0001-9002-6439

Google Academy 

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Вєтошка Ярослав – доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри андрагогіки та управління освітою педагогічного факультету Карлового університету (Чеська Республіка)

ORCID: 0000-0003-1215-7956

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Демешкант Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри середньої і вищої освіти Краківського педагогічного університу (Республіка Польща)

ORCID: 0000-0002-2215-0988

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID: 0000-0001-5395-2329

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

ORCID ID: 0000-0002-2654-5610

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ

ORCID ID: 0000-0002-6364-7317

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Лавриш Юліана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ORCID ID: 0000-0001-7713-120

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Павлов Іван – PhD, доцент, професор кафедри андрагогіки педагогічного факультету Університету Матея Бела (Словацька Республіка)

ORCID: 0000-0001-8097-4291

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ID: 0000-0003-2945-0796

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН та НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України

ORCID ID: 0000-0001-5459-1318

Google Academy

Переглянути місце роботи

Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

ORCID ID: 0000-0003-1650-066X

Google Academy

Переглянути місце роботи

Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,

ORCID ID: 0000-0002-5989-5684

Google Academy

Переглянути місце роботи

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Переглянути місце роботи

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка

Переглянути місце роботи

Дубасенюк Олександра Антонівнадоктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університета імені Івана Франка
 
ORCID ID: 0000-0002-9447-4527
 
Google Academy
 
Переглянути місце роботи