ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ID: 0000-0002-0982-6162

Google Academy

Переглянути CV profile   |   Переглянути місце роботи  

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ID: 0000-0002-6145-2321     

Google Academy 

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

ORCID: 0000-0001-8348-5936

Google Academy 

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ІD: 0000-0001-9002-6439

Google Academy 

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Вєтошка Ярослав – доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри андрагогіки та управління освітою педагогічного факультету Карлового університету (Чеська Республіка)

ORCID: 0000-0003-1215-7956

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Демешкант Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри середньої і вищої освіти Краківського педагогічного університу (Республіка Польща)

ORCID: 0000-0002-2215-0988

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID: 0000-0001-5395-2329

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

ORCID ID: 0000-0002-2654-5610

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ

ORCID ID: 0000-0002-6364-7317

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Лавриш Юліана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ORCID ID: 0000-0001-7713-120

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Павлов Іван – PhD, доцент, професор кафедри андрагогіки педагогічного факультету Університету Матея Бела (Словацька Республіка)

ORCID: 0000-0001-8097-4291

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ORCID ID: 0000-0003-2945-0796

Google Academy

Переглянути CV profile  |   Переглянути місце роботи

ЧЛЕНИ НАУКОВОЇ РАДИ

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН та НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України

ORCID ID: 0000-0001-5459-1318

Google Academy

Переглянути місце роботи

Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України

ORCID ID: 0000-0003-1650-066X

Google Academy

Переглянути місце роботи

Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,

ORCID ID: 0000-0002-5989-5684

Google Academy

Переглянути місце роботи

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Переглянути місце роботи

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка

Переглянути місце роботи