ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ IT-МЕНЕДЖЕРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ

  • Тетяна Горетько Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

Автором статті обґрунтовано актуальність порушеної проблеми. Розглянуто зміст поняття «освітня програма» та виокремлено основні структурні елементи, що мають бути наявними в освітніх програмах згідно з Законом України «Про вищу освіту». На прикладах 3 університетів США різних типів виявлено та проаналізовано структурні особливості й змістове наповнення освітніх програм за напрямом «ІТ-менеджмент». Зроблено висновок, що структура усіх трьох програм є подібною, а змістове наповнення суттєво різниться. При цьому дисципліни в програмах можна умовно розділити на групи, хоча цей розподіл і є нерівномірним. Водночас усі 3 університети підкреслюють перспективність напряму «ІТ-менеджмент» і великий попит на фахівців цієї спеціальності на ринку праці. Всі 3 програми є практико орієнтованими й спрямованими на ефективний розвиток умінь та навичок студентів.

Ключові слова: освітня програма; професійна підготовка; менеджмент інформаційних технологій; IT-менеджер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баніт, О. (2018). Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі: монографія. Київ: ДСК-Центр. 414 с.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII (2014). Поточна редакція від 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 05.08.2019)

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII (2017). Поточна редакція від 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Ничкало, Н. Г. Неперервна професійна освіта у контексті теорії людського капіталу. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. (до 25-річчя НАПН України) (2018). Київ: Видавничий дім «Сам». С. 246–259.

Colorado Technical University. Master of Science in Management – IT and Project Management. URL: https://www.coloradotech.edu/degrees/ masters/management/it-management

Lukianova, L., Banit, O., Goretko, T. (2019). Effects of global labor market trends on the content of professional training of future IT managers. Інформаційні технології і засоби навчання. №70 (2). C. 16-27. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive

University of Michigan. CRLT. Assessment & Evaluation. Curriculum Design. URL: http://www.crlt.umich.edu/assessment/curriculumdesign

University of Texas at Dallas. Master of Science in Information Technology and Management. URL: https://jindal.utdallas.edu/information-systems-programs/ms-information-technology

Western Governors University. Master of Science in Information Technology Management. URL: https://www.wgu.edu/online-it-degrees/information-technology-management-masters-program.html


Переглядів анотації: 135
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Горетько, Т. (2019). ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ IT-МЕНЕДЖЕРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 139-146. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.139-146