ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

  • Вікторія Гришко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність порушеної проблеми. Діяльність університетів третього віку в Республіці Польщі набула важливого значення у зв'язку зі старінням польського суспільства. Університети третього віку виконують функцію важливих освітньо-культурних центрів для дорослих віку 50–60+. За їх посередництвом ця категорія дорослого населення має можливість не тільки набути нових умінь, знань, компетенції, але також брати активну участь у житті місцевої громади. Університети третього віку функціонують на підставі інституційних зразків: при закладах вищої освіти, які організовують навчання для старших дорослих; при будинках культури, бібліотеках, культурно-освітніх центрах, які є простором для організації спортивних і розважальних заходів, нових знайомств, подорожей, що сприяє особистому розвитку; при громадських і позаурядових організаціях, а також як самостійні структури.

Університети третього віку сприяють розвитку на інтелектуальному та соціальному рівні, фізичній активності людей похилого віку, поглибленню знань та вмінь літніх людей, підтримують контакти з такими установами, як медичні служби, культурні центри, реабілітаційні центри, залучаючи слухачів до спортивних і туристичних заходів, екологічній діяльності на благо навколишнього середовища. Крім того, університети третього віку відіграють важливу роль у підтримці соціальних зв’язків та міжособистісного спілкування серед літніх людей. Завдяки широкому вибору навчальних програм та позаурочній активності університети третього віку забезпечують активне життя цієї категорії дорослого населення шляхом неперервної освіти та навчання.

Ключові слова: освіта, навчання, Республіка Польща, університети третього віку, дорослі, вікова категорія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко О.В. (‎2013). ‎Реалії і перспективи розвитку освіти людей третього віку в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 6. С. 29–34.

Лук’янова Л.Б. (2013). Історико-теоретичні аспекти підготовки андрагогів у Польщі. Порівняльна професійна педагогіка. № 1. С. 7–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2013_1_3 (30.07.2019)

Ничкало Н.Г. (2013). Ретроспективний аналіз і прогностичні аспекти розвитку досліджень з проблеми освіти дорослих в Україні. Twórczac zy odtwórczar zeczywistość dla Seniora: мат-ли Міжнар. наук. конф., Варшава, Республіка Польща, 9 листоп. 2013 р. С. 26–31.

Banit O. (2018). Edukacyjny aspekt zarządzania wiekiem. Edukacja ustawiczna dorosłzch. Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego. № 3(98). S. 19–30.

Borczyk W. (2013). Sytuacja osób starszych w kontekście doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. URL: http://www.wrzos.org.pl/download/Ekspertyza_2_ASOS.pdf (02.07.2019)

Historija Uniwersytetów Trzeciego Wieku. (2014). URL: http://utw.jaslo.biz (25.07.2019)

Jachimowicz D., Nalepa, W. (2012). Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Krok po kroku. Nowy Sącz Wydawnictwo Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 48 s.

Program wsparcia «UTW dla społeczności» przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (2005). URL: https://pafw.pl (28.07.2019)

Raport z badania «Zoom na UTW». (2012). URL: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/2395/zoomnautwraportcalosciowywww.pdf (25.07.2019)

Rządowy Program na rzecz аktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 https://www.gov.pl/web/rodzina/rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-20142020 (26.07.2019)

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie (2019) URL: https://sutwszczytno.jimdo.com (29.07.2019)

Uniwersytety Trzeciego Wieku. (2014). URL: http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14 (25.07.2019)

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Dąbrowskim Domu Kultury. (2019). URL: http://www.utwdt.pl (25.07.2019)


Переглядів анотації: 182
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Гришко, В. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 146-155. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.146-155