ОСВІТА ДОРОСЛИХ У РЕГІОНАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ: НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • Олена Аніщенко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-6145-2321

Анотація

Автором проаналізовано окремі особливості розвитку освіти дорослих в Україні у контексті Цілей сталого розвитку (ЦСР). Підкреслено, що у ЦСР зокрема йдеться освіту дорослих, що підтверджує важливість розвитку цієї сфери. Виявлено, що окрім національних стратегічних документів з розвитку загальної середньої, вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, в Україні розробляються й ті, що безпосередньо стосуються розвитку освіти дорослих в окремих регіонах, населених пунктах. Підкреслено, що поява в Україні комплексних стратегічних документів щодо розвитку освіти дорослих у регіонах, а також тематичні блоки щодо розвитку освіти дорослих в окремих сучасних стратегічних документах регіонального рівня є цілком логічним і закономірним явищем. Здійснено аналіз окремих регіональних документів стратегічного планування (стратегій, програм, планів тощо), в яких унаочнено різні аспекти розвитку освіти дорослих як складової освіти впродовж життя. Обґрунтовано, що такі документи відіграють важливу роль у розвитку формальної і неформальної освіті дорослих, сприяють розбудові суспільства, що навчається, у різних регіонах в Україні. Вони є інструментами посилення конкурентоспроможності громадян, окремих громад і регіонів, держави в цілому.
Наголошено на важливості партнерства закладів освіти, наукових установ, громадських організацій, бізнесу, органів місцевої влади тощо задля успішності розвитку освіти дорослих. Приділено увагу ухваленим упродовж 2018 – 2020 рр. меморандумам про взаєморозуміння, партнерство у сфері освіти дорослих – документам, що сприяють визнанню на регіональному рівні важливості ціложиттєвого навчання, а також узгодженню та координації зусиль стейкхолдерів у цій сфері (Мелітополь, Суми, Вінниця).

Ключові слова: освіта дорослих; освіта впродовж життя; Цілі сталого розвитку; сталий розвиток суспільства; стратегічне планування; регіональний розвиток; Україна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багрінець, М. (2015). Про сільські Центри освіти дорослих на Львівщині. Територія успіху, 1 (1), 4-7.

Берданова, О.В., Вакуленко, В.М., Валентюк, І.В. & Ткачук, А.Ф. (2017). Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. Київ, 121.

Глобальна мережа міст ЮНЕСКО, що навчаються. (2021). URL: https://unesco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/globalna-merezha-mist-yunesko-shcho-navchayutsya

Громадське обговорення проектів документів у сфері навчання та освіти дорослих. (2019). URL: http://www.uaod.org.ua/novini/zvernennya-do-mon-schodo-pidtrimki-osviti-doroslih-na-miscevomu-rivni/

Комплексна міська програма «Розвиток освіти дорослих в місті Мелітополі на 2021-2025 роки». (2021). Додаток до рішення 3 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 29.01.2021 № 5/1. URL: https://mlt.gov.ua/uploads/documents/session/%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%2003_29.01.2021/8_5.1.doc.

Косик, Н. (2017). Велосипед вже винайдено – треба тільки навчитись їхати! Інтерв’ю записала Т Павліченко. Текст підготувала Ю. Голоднікова. URL: https://www.prostir.ua/?library=nataliya-kosyk-velosyped-vzhe-vynajdeno-treba-tilky-navchytys-jihaty

Котун, К. (2020). Наукові підходи в освіті дорослих Фінляндії. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1(17), 131-141. https://doi.org/10.35387/od.1(17).2020.131-140

Лук’янова, Л.Б., Аніщенко, О.В. & Москаленко, Л.М. (2019). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. Проєкт. К.: ГС «Українська асоціація освіти дорослих»; ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

Мархлєвскі, В. & Процак, О. (2018). Стратегія розвитку освіти в громаді: практичний порадник. Київ, 56 с. URL:https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/186/strategy.pdf

Марушевський, Г.Б., Руденко, Л.Г. & Тимочко, Т.В. (2017). Майбутнє України – в реалізації стратегії сталого розвитку до 2030 року. Український географічний журнал, 2, 32-34.

Міська програма «Освіта дорослих в м. Нікополі на 2019 – 2021 роки». (2018). Додаток до рішення міської ради 14.12.2018 р. № 29-43/VII. URL: http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/publichna-informatsiia/miski-tsilovi-prohramy/osvita-doroslykh-v-m-nikopoli-na-2019-2021-roky

План дій із удосконалення послуг щодо освіти дорослих на території Галицинівської сільської ради (ОТГ) на 2020-2026 роки. (2020). URL: https://galycynivska.dosvit.org.ua/storage/documents/attachments/373c30dce8abcf1c3bb97baebcc4e347.pdf

Позняк, О.В. (2006). Індекс людського розвитку. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт]. Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: ІЕД НАН України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=13350

Програма «Громада відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки». (2021). Додаток до рішення Вінницької міської ради від 26.03.2021 № 310. URL: http://surl.li/aceyy

Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова. (2020). Додаток до ухвали Львівської міської ради від 05.03.2020 р. № 6374. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/110D78025B65DAF6C225852900277081?OpenDocument

Садовенко, А., Масловська, Л., Середа, В. & Т. Тимочко. (2011). Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник. Вид. 2-е. Київ.

Стратегічний план розвитку регіональної системи професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області на 2021-2027 роки. (2020). Запоріжжя. URL: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000151/151313.pdf

Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно: рішення обласної ради 23 грудня 2020 року № 2. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/strategiya-rozvytku-mykolayivskoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku.pdf

Стратегія розвитку міста Суми 2030. (2019). Додаток до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року» від 24 грудня 2019 року №6246 – МР. URL: https://smr.gov.ua/images/documents/Strategia/Strategia_Sumi_2030.pdf

Стратегія розвитку навчання дорослих у Яворівському районі на 2014 – 2020 рр. (2019). Додаток № 1 до рішення Яворівської районної ради від 05 грудня 2014 року № 505. URL: http://yavoriv-rajrada.org.ua/content/40-ses

Стратегія розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки (2017). Пирятин: Б. м., б. в. URL: http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93.pdf

Цілі сталого розвитку. Україна. Добровільний національний огляд. (2020). Б. м. б. в., 2020. URL: https://cutt.ly/onvPa40

Цілі сталого розвитку та Україна. (2019). URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina

Цільова програма «Розвиток освіти дорослих у Полтавській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки». (2021). Додаток 1 до рішення сесії Полтавської міської ради. URL: https://docs.google.com/document/d/1ihL9mTRYTVbvEw9L-FNui5LebDZTmqFT/edit

Manifesto for Adult Learning in the 21st century: The Power and Joy of Learning. (2019). Gina Ebner and Ricarda Motschilnig (EAEA). Brussels: EAEA. URL: https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf

Smirnov, O. & Andrieiev, M. (2021). Public financing of popular adult learning and education in Ukraine. Public Financing of Popular Adult Learning and Education (ALE). Bonn: DVV International. URL: https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Materialien/Analysis/DVV_International_Analysis_Financing_Popular_ALE_Web2.pdf

Strategies for improving participation in and awareness of adult learning. (2012). European guide. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2766/26886 ; URL: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf

The SDGS in action. URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: A/RES/70/1. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

References (translated and transliterated)

Bahrinets', M. (2015). Pro sil's'ki Tsentry osvity doroslykh na L'vivshchyni [About rural adult education centers in Lviv region]. Terytoriia uspikhu – Territory of success, 1 (1), 4-7 [in Ukrainian].

Berdanova, O.V., Vakulenko, V.M., Valentyuk, I.V. & Tkachuk, A.F. (2017). Stratehichne planuvannya rozvytku ob’yednanoyi terytorial'noyi hromady [Strategic planning for the development of a united territorial community]: navch. posib. Kyiv, 121 [in Ukrainian].

Hlobal'na merezha mist YuNESKO, shcho navchayut'sya [The UNESCO Global Network of Learning Cities]. (2021). URL: https://unesco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/globalna-merezha-mist-yunesko-shcho-navchayutsya [in Ukrainian].

Hromads'ke obhovorennya proektiv dokumentiv u sferi navchannya ta osvity doroslykh [Public discussion of draft documents in the field of adult education]. (2019). URL: http://www.uaod.org.ua/novini/zvernennya-do-mon-schodo-pidtrimki-osviti-doroslih-na-miscevomu-rivni/ [in Ukrainian].

Kompleksna mis'ka prohrama «Rozvytok osvity doroslykh v misti Melitopoli na 2021-2025 roky» [Complex municipal program «Development of adult education in the city of Melitopol for 2021-2025»]. (2021). Dodatok do rishennya 3 sesiyi Melitopol's'koyi mis'koyi rady Zaporiz'koyi oblasti VIII sklykannya vid 29.01.2021 № 5/1. URL: https://mlt.gov.ua/uploads/documents/session/%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%2003_29.01.2021/8_5.1.doc.

Kosyk, N. (2017). Velosyped vzhe vynaideno – treba tilky navchytys yikhaty! [The bicycle has already been invented – you just have to learn to ride]. Interv’iu zapysala T. Pavlichenko. Tekst pidhotuvala Yu. Holodnikova. URL: https://www.prostir.ua/?library=nataliya-kosyk-velosyped-vzhe-vynajdeno-treba-tilky-navchytys-jihaty

Luk’ianova, L.B., Anishchenko, O.V. & Moskalenko, L.M. (2019). Kontseptsiia rozvytku osvity doroslykh v Ukraini [Concept of the adult education development in Ukraine]. Proiekt. Kyiv: HS «Ukrainska asotsiatsiia osvity doroslykh»; IPOOD imeni Ivana Ziaziuna NAPN Ukrainy.

Markhlievski, V. & Protsak, O. (2018). Stratehiia rozvytku osvity v hromadi [Community education development strategy]: praktychnyi poradnyk. K., 56. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/186/strategy.pdf

Marushevskyi, H.B., Rudenko, L.H. & Tymochko, T.V. (2017). Maibutnie Ukrainy – v realizatsii stratehii staloho rozvytku do 2030 roku [Future of Ukraine – in realization of strategy of steady development 2030]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, 2, 32-34.

Miska prohrama «Osvita doroslykh v m. Nikopoli na 2019 – 2021 roky» [The municipal program «Adult Education in Nikopol for 2019 – 2021»]. (2018). Dodatok do rishennia miskoi rady 14.12.2018 r. № 29-43/VII. URL: http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/publichna-informatsiia/miski-tsilovi-prohramy/osvita-doroslykh-v-m-nikopoli-na-2019-2021-roky

Plan dii iz udoskonalennia posluh shchodo osvity doroslykh na terytorii Halytsynivskoi silskoi rady (OTH) na 2020-2026 roky [Action plan to improve adult education services in the territory of Halytsynivka village council (UTC) for 2020-2026]. (2020). URL: https://galycynivska.dosvit.org.ua/storage/documents/attachments/373c30dce8abcf1c3bb97baebcc4e347.pdf

Pozniak, O.V. (2006). Indeks liudskoho rozvytku [Human Development Index]. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia [veb-sait]. Hol. redkol.: I.M. Dziuba, A.I. Zhukovskyi, M.H. Zhelezniak ta in.; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: IED NAN Ukrainy.

Prohrama «Hromada vidkrytykh mozhlyvostei dlia liudei pokhyloho viku Vinnytskoi miskoi terytorialnoi hromady na 2021-2023 roky» [The program «Community of Open Opportunities for the Elderly of the Vinnytsia Municipal Territorial Community for 2021-2023»]. (2021). Dodatok do rishennia Vinnytskoi miskoi rady vid 26.03.2021 № 310. URL: http://surl.li/aceyy

Prohrama neformalnoi osvity doroslykh na bazi Tsentralizovanoi bibliotechnoi systemy dlia doroslykh m. Lvova [Non-formal Adult Education Program based on the Centralized Library System for Adults in Lviv]. (2020). Dodatok do ukhvaly Lvivskoi miskoi rady vid 05.03.2020 r. № 6374. URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/110D78025B65DAF6C225852900277081?OpenDocument

Sadovenko, A., Maslovska, L., Sereda, V. & T. Tymochko. (2011). Stalyi rozvytok suspilstva [Sustainable development of society]: navchalnyi posibnyk. Vyd. 2-e. Kyiv.

Stratehichnyi plan rozvytku rehionalnoi systemy profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity Zaporizkoi oblasti na 2021-2027 roky [Strategic plan for the development of the regional system of vocational (vocational) education of Zaporizhia region for 2021-2027]. (2020). Zaporizhzhia. URL: https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000151/151313.pdf

Stratehiya rozvytku Mykolaivskoi oblasti na period do 2027 roku vkliuchno [Development Strategy of the Mykolaiv region for the period 2021-2027]: rishennia oblasnoi rady 23 hrudnia 2020 roku № 2. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/strategiya-rozvytku-mykolayivskoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku.pdf

Stratehiya rozvytku mista Sumy 2030 [The Sumy city Development Strategy 2030]. (2019). Dodatok do rishennia Sumskoi miskoi rady vid 24 hrudnia 2019 roku №6246 – MR. URL: https://smr.gov.ua/images/documents/Strategia/Strategia_Sumi_2030.pdf

Stratehiya rozvytku navchannya doroslykh u Yavorivs'komu rayoni na 2014 – 2020 rr. [Strategy of development of adult learning in Yavoriv district for 2014 – 2020]. (2014). Dodatok № 1 do rishennya Yavorivs'koyi rayonnoyi rady vid 05 hrudnya 2014 roku № 505. URL: http://yavoriv-rajrada.org.ua/content/40-ses

Stratehiya rozvytku Pyryatyns'koyi mis'koyi ob’yednanoyi terytorial'noyi hromady na 2017-2020 roky [Strategy of development of the Pyriatyn City municipal United Territorial Community for 2017-2020]. (2017). Pyryatyn: B. m., b. v. URL: http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93.pdf

Tsili staloho rozvytku. Ukrayina. Dobrovil'nyy natsional'nyy ohlyad [Sustainable Development Goals: Ukraine. Voluntary National Review]. (2020). B. m., b. v. URL: https://cutt.ly/onvPa40

Tsili staloho rozvytku ta Ukrayina [Sustainable Development Goals and Ukraine]. (2019). URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina

Tsil'ova prohrama «Rozvytok osvity doroslykh u Poltavs'kiy mis'kiy terytorial'niy hromadi na 2021 – 2025 roky» [Target program «Development of adult education in the Poltava City municipal United Territorial Community for 2021 – 2025»]. (2021). Dodatok 1 do rishennya sesiyi Poltavs'koyi mis'koyi rady. URL: https://docs.google.com/document/d/1ihL9mTRYTVbvEw9L-FNui5LebDZTmqFT/edit

Manifesto for Adult Learning in the 21st century: The Power and Joy of Learning. (2019). Gina Ebner and Ricarda Motschilnig (EAEA). Brussels: EAEA. URL: https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf

Smirnov, O. & Andrieiev, M. (2021). Public financing of popular adult learning and education in Ukraine. Public Financing of Popular Adult Learning and Education (ALE). Bonn: DVV. URL: https://www.dvv-international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Materialien/Analysis/DVV_International_Analysis_Financing_Popular_ALE_Web2.pdf [in English].

Strategies for improving participation in and awareness of adult learning. (2012). European guide. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2766/26886 ; URL: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf [in English].

The SDGS in action. URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: A/RES/70/1. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: https://www.un.org/ga/ search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E [in English].


Переглядів анотації: 108
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Аніщенко, О. (2021). ОСВІТА ДОРОСЛИХ У РЕГІОНАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ: НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 19-36. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.19-36
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають