ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА НОВИМИ ПРОФЕСІЯМИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)

  • Ольга Баніт Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0001-9002-6439

Анотація

В оглядовій статті проаналізовано нові професії, що з’являються на ринку праці. Дослідження підтверджують, що впродовж 10 років зникає близько 5000 професій і майже стільки ж виникає нових. Найближчим часом близько 40–50% робочих місць зникнуть або зазнають трансформації. Разом з тим, будуть з’являться нові робочі місця, які потребуватимуть компетентнісних трансформацій. Перспективними напрямами для професій майбутнього є: інформаційні технології, біотехнології, робототехніка та машинобудування, екологія, енергетика, медицина, транспорт та ін. Виявлено й узагальнено ключові компетентності фахівців майбутнього. Нові професії потребують фахівців зі спеціальними навичками. Передусім це універсальні компетентності, актуальні для всіх професій і всіх сфер діяльності: 1) інформаційна – активне освоєння ІКТ та нових інструментів роботи в мережі; 2) кросфункціональна – знання в декількох сферах, здатність працювати на межі різних професій, 3) комунікативна – міжгалузева комунікація і клієнторієнтованість; 4) управлінська – оперативне реагування на зміни, прийняття важливих рішень, ефективний розподіл завдань і ресурсів; 5) мовна – багатомовність і мультикультурність; 6) екологічна – будь-яка діяльність повинна розглядатися з позиції екології. З’ясовано, що підготовка до нових професій здійснюється у рамках формальної і неформальної освіти. Аналіз освітніх пропозицій показав, що підготовка фахівців за новими професіями здійснюється в університетах Великобританії, Нідерландів, Канади, Швейцарії, США. Є багато нових професій, що з’являються швидше, ніж заклади освіти створюють навчальні програми для бакалаврату та магістратури. У цьому випадку на допомогу приходить неформальна освіта. Низку нових професій можна опанувати на практиці, пройшовши стажування, інші – за допомогою онлайн-курсів, короткострокових програм тощо.

Ключові слова: нові професії; професійна підготовка; формальна і неформальна освіта; університет; онлайн-курс; онлайн-програма.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борисенко, М.І. (2014). Нові професії – нові можливості. Проблеми соціальної роботи, 1 (4), 149-154.

Грішнова, О.А. (2017). Освіта в сучасному світі: зміна концепції відповідно до вимог новітнього ринку праці. Управління економікою: теорія та практика, 1, 52-64.

Как освоить перспективные профессии, которым не учат в вузах. (2019). URL: https://www.the-village.ru/business/rabota/364145-didzhital-kariera

Новые профессии. (2021). URL: https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/ic/2otdelprofor/5d22998dda9bcb2eb3b43b956a05c8bbnprof.htm

Професії майбутнього: які спеціалісти будуть затребувані післязавтра. (2019). URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/19/235691/

Профессии будущего, к которым стоит присмотреться подросткам. (2019). https://hh.ru/article/25673

Профессии будущего: на кого учиться и какие навыки нужно развивать уже сегодня. (2019). URL: https://dec–edu.com/articles/professii–budushchego–na–kogo–uchitsya–i–kakie–navyki–nuzhno–razvivat–uzhe–segodnya

References (translated and transliterated)

Borysenko, M.I. (2014). Novi profesii – novi mozhlyvosti. [New professions –new opportunities]. Problemy sotsialnoi roboty, 1(4), 149-154 [in Ukrainian].

Hrishnova, O.A. (2017). Osvita v suchasnomu sviti: zmina kontseptsii vidpovidno do vymoh novitnoho rynku pratsi. [Education in the modern world: changing the concept in accordance with the requirements of the latest labor market]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka, 1, 52-64 [in Ukrainian].

Kak osvoit perspektivnyie professii, kotoryim ne uchat v vuzah [How to master promising professions that are not taught in universities]. (2019). URL: https://www.the-village.ru/business/rabota/364145-didzhital-kariera [in Russian].

Novyie professii [New professions]. (2021). URL: https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/ic/2otdelprofor/5d22998dda9bcb2eb3b43b956a05c8bbnprof.htm [in Russian].

Profesii maibutnoho: yaki spetsialisty budut zatrebuvani pisliazavtra [Professions of the future: what specialists will be in demand the day after tomorrow]. (2019). URL: ttps://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/19/235691/ [in Ukrainian].

Professii buduschego, k kotoryim stoit prismotretsya podrostkam. [Professions of the future that teenagers should look at]. (2019). URL: https://hh.ru/article/25673 [in Russian].

Professii buduschego: na kogo uchitsya i kakie navyiki nuzhno razvivat uzhe segodnya [Professions of the future: who to study for and what skills need to be developed today]. (2019). URL: https://dec–edu.com/articles/professii–budushchego–na–kogo–uchitsya–i–kakie–navyki–nuzhno–razvivat–uzhe–segodnya [in Russian].


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 332
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Баніт, О. (2021). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА НОВИМИ ПРОФЕСІЯМИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН). ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 150-159. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.150-159
Розділ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНИХ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають