ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ШВЕЦІЇ

  • Кирил Котун Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-3661-6689

Анотація

Автором обґрунтовано, що сучасна неперервна професійна освіта вчителів є важливою складовою навчання протягом усього життя, зумовленою не тільки динамікою соціального, науково-технічного прогресу, змінами обсягу та особливостей праці, збільшенням дозвілля та можливостей його раціонального використання, а й соціальною роллю як суспільства, так й особистості. Якісна освіта розглядається світовим співтовариством як інструмент соціально-економічного зростання і культурного розвитку. Виявлено, що сучасна педагогічна реальність характеризується тенденцією пошуку шляхів удосконалення вищої освіти та її реформування. Швеція є однією з найбільш розвинених соціально-економічних країн світу. І вивчення досвіду саме цієї країни повинно допомогти вдосконалити підготовку та розвиток українських педагогів. Обґрунтовано, що педагогічна освіта Скандинавських країн має особливе соціокультурне значення та уособлює кілька вимірів, що характеризують індивіда: освіта як індивідуальний стан, освіта як індивідуальна можливість; освіта як індивідуальний процес; освіта як найвища цінність людства. Доведено, що система сучасної педагогічної освіти Швеції досить гнучка й задовольняє потреби суспільства в кількості і якості вчителів, при цьому у педагога є можливість коригування свого педагогічного профілю протягом усього життя. В умовах інтеграційних процесів, модернізації педагогічної освіти України відповідно до положень Болонської декларації постали нові завдання, шляхи розв’язання яких зумовлені підвищенням ролі особистості і професіоналізму вчителя як фахівця і громадянина для поліпшення соціального економічного, культурного життя суспільства в умовах ринкової економіки.

Ключові слова: педагогічна підготовка; професійний розвиток; особливості; неперервність; Швеція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rabo, A. (2007). Teacher training in «multicultural» Sweden. EMIGRA Working Papers, 7. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/13317845.pdf [in English].

Rabo, A. (2007). Reorganising teacher education in Sweden. Paradoxes of diversity in Education in ‘Multicultural’ Societies. Turkish and Swedish Perspectives, eds: Carlson, Marie, Annika Rabo, Fatma Gok. Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions, 18 & I. B. Tauris, London, 35-50 [in English].

Teacher Identities and Professionalism Research. (2019). Education International Study – Country Overview Poster. URL: https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Sweden%20Poster.pdf [in English].

Sweden – Teaching Profession. (2020). URL: https://education.stateuniversity.com/pages/1466/Sweden-TEACHING-PROFESSION.html#ixzz6zmQhMUeB [in English].


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Котун, К. (2021). ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ШВЕЦІЇ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 170-179. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.170-179
Розділ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНИХ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ