ГЕНДЕРНІСТЬ У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ

Анотація

Оглядова стаття присвячена проблемі дослідження й аналізу стану і розвитку навчання та освіти дорослих (НОД) в світі, які здійснюються міжнародними організаціями, зокрема з допомогою Всесвітнього моніторингу розвитку навчання та освіти дорослих, що проводиться Інститутом навчання впродовж життя ЮНЕСКО. Розглянуто сфери і напрями, які вивчаються у глобальному масштабі, та яким чином зібраний позитивний досвід країн-членів ЮНЕСКО сприятиме подальшому прогресу навчання та освіти дорослих. Рішення регулярно збирати і надавати змістовні інформаційні та аналітичні ресурси щодо розвитку навчання та освіти дорослих, приділяючи особливу увагу проблемі участі в їх окремих видах, було затверджено у «Беленських рамках дій», прийнятих державами-членами ЮНЕСКО у 2009 р. На основі поданих країнами звітів досліджуються наявні моделі участі, приклади ефективних і неефективних практик у підвищенні рівня загальної участі в НОД і, зокрема, в охопленні найбільш вразливих і малозабезпечених груп населення. Результати дослідження стану НОД на глобальному рівні відображені у серії «Всесвітніх доповідей про навчання та освіту дорослих».
Показано, що глобальний моніторинг є інструментом підведення підсумків поточних змін і аналізу даних, що відображають прогрес, досягнутий в навчанні та освіті дорослих у п'яти сферах: політика; управління; фінансування; якість; участь, інклюзивність і рівність. Наголошується, що при тому, що НОД може сприяти сталому розвитку, більш здоровому суспільству, кращому працевлаштуванню та більш активній громадянській позиції, аналіз даних моніторингу свідчить про нерівномірність участі та відсутність адекватного прогресу у цій сфері, недостатність фінансування, а також недостатність використання потенціалу навчання та освіти дорослих. Всесвітній моніторинг стану навчання та освіти дорослих покликаний привернути увагу всіх країн до важливості мобілізації зусиль і ресурсів для розвитку цієї сфери, що, в свою чергу, дозволить реалізувати 17 Цілей сталого розвитку тисячоліття.
Ключові слова: навчання та освіта дорослих; всесвітній моніторинг; Всесвітня доповідь про навчання і освіту дорослих; Інститут навчання впродовж життя ЮНЕСКО.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Желіба, О. В. (2019). Освіта і ґендер: навч.-метод. посіб. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.

Марценюк, Т. (2017). Гендер для всіх. Виклик стереотипам. Київ: Основи.

Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 роки. (2018). 59. URL: https://cutt.ly/6fmlWrn

Endepohls-Ulpe, M. (2012). Are males disadvantaged in the educational system? In search of the ‘boy problem’ in adult education. In J. Ostrouch-Kaminska, Ch. Fontanini, & Sh. Gaynard (Eds.). Considering gender in adult learning and in academia: (In)visible act. 53-64. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

European Men’s Shed: official site. (2021). URL: http://menssheds.eu/

Flinders, D., Nodding, N., Thornton, S. (1986). The null curriculum: Its theoretical basis and practical implications. Curriculum Inquiry. 16(1), 33-42. DOI: 10.1080/03626784.1986.11075989

Gender impact on adult education. (2011). ed. by S. Wang. Long Beach, USA: California State University, 1150. DOI: 10.4018/978-1-61692-906-0.ch023

Golding, B. (2016). Critical reflection ns on the role of the Men’s Shed movement in changing perceptions about learning by older men in community setting. Contemporary Issues and Perspectives on Gender research in Adult Education. ed. by M. Maksimović, J. Ostrouch-Kamińska, K. Popović, A. Bulajić. Belgrade: ESREA, 173-187. URL: https://cutt.ly/DRLtJqM

Ostrouch-Kamińska, J., Vieira, C. (2016). Gender sensitive adult education: critical perspective. Revista Portuguesa de Pedagogia. 50-1, 37-55. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-8614_50-1_2

She figures 2018. (2019). Directorate-General for Research and Innovation. European Commission. 216. URL: https://cutt.ly/BRLylUy

References (translated and transliterated)

Zheliba, O. V. (2019). Osvita i gender: navch.-metod. posib [Education and gender]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].

Martseniuk, T. (2017). Hender dlia vsikh. Vyklyk stereotypam. [Gender for all. Challenge to stereotypes]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Stratehiia gendernoi rivnosti Rady Yevropy na 2018–2023 roky. 2018. [Strategies of gender equality of Europeam Council for 2018-2023]. 59. URL: https://cutt.ly/6fmlWrn [in Ukrainian].

Endepohls-Ulpe, M. (2012). Are males disadvantaged in the educational system? In search of the ‘boy problem’ in adult education. In J. Ostrouch-Kaminska, Ch. Fontanini, & Sh. Gaynard (Eds.). Considering gender in adult learning and in academia: (In)visible act. 53-64. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej [in English].

European Men’s Shed: official site. (2021). URL: http://menssheds.eu/ [in English].

Flinders, D., Nodding, N., Thornton, S. (1986). The null curriculum: Its theoretical basis and practical implications. Curriculum Inquiry. 16(1), 33-42. DOI: 10.1080/03626784.1986.11075989 [in English].

Gender impact on adult education. (2011). ed. by S. Wang. Long Beach, USA: California State University. 1150. DOI: 10.4018/978-1-61692-906-0.ch023 [in English].

Golding, B. (2016). Critical reflection ns on the role of the Men’s Shed movement in changing perceptions about learning by older men in community setting. Contemporary Issues and Perspectives on Gender research in Adult Education. ed. by M. Maksimović, J. Ostrouch-Kamińska, K. Popović, A. Bulajić. Belgrade: ESREA, 173-187. URL: https://cutt.ly/DRLtJqM [in English].

Ostrouch-Kamińska, J., Vieira, C. (2016). Gender sensitive adult education: critical perspective. Revista Portuguesa de Pedagogia. 50-1, 37-55. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-8614_50-1_2 [in English].

She figures 2018. (2019). Directorate-General for Research and Innovation. European Commission. 216. URL: https://cutt.ly/BRLylUy [in English].


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ