МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ НАВЧАННЯ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Анотація

Оглядова стаття присвячена проблемі дослідження й аналізу стану і розвитку навчання та освіти дорослих (НОД) в світі, які здійснюються міжнародними організаціями, зокрема з допомогою Всесвітнього моніторингу розвитку навчання та освіти дорослих, що проводиться Інститутом навчання впродовж життя ЮНЕСКО. Розглянуто сфери і напрями, які вивчаються у глобальному масштабі, та яким чином зібраний позитивний досвід країн-членів ЮНЕСКО сприятиме подальшому прогресу навчання та освіти дорослих. Рішення регулярно збирати і надавати змістовні інформаційні та аналітичні ресурси щодо розвитку навчання та освіти дорослих, приділяючи особливу увагу проблемі участі в їх окремих видах, було затверджено у «Беленських рамках дій», прийнятих державами-членами ЮНЕСКО у 2009 р. На основі поданих країнами звітів досліджуються наявні моделі участі, приклади ефективних і неефективних практик у підвищенні рівня загальної участі в НОД і, зокрема, в охопленні найбільш вразливих і малозабезпечених груп населення. Результати дослідження стану НОД на глобальному рівні відображені у серії «Всесвітніх доповідей про навчання та освіту дорослих».
Показано, що глобальний моніторинг є інструментом підведення підсумків поточних змін і аналізу даних, що відображають прогрес, досягнутий в навчанні та освіті дорослих у п'яти сферах: політика; управління; фінансування; якість; участь, інклюзивність і рівність. Наголошується, що при тому, що НОД може сприяти сталому розвитку, більш здоровому суспільству, кращому працевлаштуванню та більш активній громадянській позиції, аналіз даних моніторингу свідчить про нерівномірність участі та відсутність адекватного прогресу у цій сфері, недостатність фінансування, а також недостатність використання потенціалу навчання та освіти дорослих. Всесвітній моніторинг стану навчання та освіти дорослих покликаний привернути увагу всіх країн до важливості мобілізації зусиль і ресурсів для розвитку цієї сфери, що, в свою чергу, дозволить реалізувати 17 Цілей сталого розвитку тисячоліття.
Ключові слова: навчання та освіта дорослих; всесвітній моніторинг; Всесвітня доповідь про навчання і освіту дорослих; Інститут навчання впродовж життя ЮНЕСКО.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лук’янова, Л. (2015). Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти, 84, 31-36.

Лук’янова, Л. (2009). Концептуальні положення освіти дорослих. URL: https://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Pedagogica/43099.doc.Htm

Лук'янова, Л. (2019). Освіта впродовж життя в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 15. 15-20.

UIL. (2009). CONFINTEA VI, Belem Framework for Action: Harnessing the power and potential of adultn learning and education for a viable future. Hamburg, UIL. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789

UIL. (2009). Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186431

UIL. (2013). The Second Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222407

UIL. (2016). The Third Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/grale-3.pdf

UIL. (2018). The Fourth Global Report on Adult learning and Education: Monitoring survey. Hamburg, UIL. URL: http://uil.unesco.org/i/doc/adult-education/grale-4/survey-data/grale-4-survey-printversion.

UIS. (2018). SDG 4 Data Book: Global education indicators 2018. Montreal, UIS. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf

UN. (2015). Sustainable development goals. URL: https://www.ua.undp.org/ content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

UNESCO. (2015). Recommendation on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://uil.unesco.org/adult-education/unesco-recommendation/ unesco-recommendation-adult-learning-and-education-2015

References (translated and transliterated)

Luk'yanova, L. (2015). Akmeologichnyj resurs andragogichnoyi modeli navchannya [Acmeological resource of andragogic model of Navchannia]. Problemy osvity – Problems of education, 84, 31-36 [in Ukrainian].

Luk'yanova, L. (2009). Konceptualni polozhennya osvity doroslyh [Conceptual provision of education for grown-ups.]. URL: https://www.rusnauka. com/7_NND_2009/Pedagogica/43099.doc.Htm [in Ukrainian].

Luk'yanova, L. (2019). Osvita vprodovzh zhyttya v umovah informacijno-tehnologichnogo suspilstva [Education for the development of life in the minds of the information and technological support.]. Osvita doroslyh: teoriya, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, prospects. 15. 15-20 [in Ukrainian].

UIL. (2009). CONFINTEA VI, Belem Framework for Action: Harnessing the power and potential of adultn learning and education for a viable future. Hamburg, UIL. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789 [in English].

UIL. (2009). Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186431 [in English].

UIL. (2013). The Second Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222407 [in English].

UIL. (2016). The Third Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/grale-3.pdf [in English].

UIL. (2018). The Fourth Global Report on Adult learning and Education: Monitoring survey. Hamburg, UIL. URL: http://uil.unesco.org/i/doc/adult-education/grale-4/survey-data/grale-4-survey-printversion [in English].

UIS. (2018). SDG 4 Data Book: Global education indicators 2018. Montreal, UIS. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf [in English].

UN. (2015). Sustainable development goals. URL: https://www.ua.undp.org/ content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html [in English].

UNESCO. (2015). Recommendation on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL. URL: https://uil.unesco.org/adult-education/unesco-recommendation/ unesco-recommendation-adult-learning-and-education-2015 [in English].


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ