ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Майя Дернова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського http://orcid.org/0000-0003-4545-5247

Анотація

У статті представлено результати аналізу законодавчих актів національного та регіонального рівнів щодо фінансових інструментів стимулювання навчання дорослих у ЗВО досліджуваних європейських країн. Визначено, що національна і регіональна політика щодо залучення дорослих до навчання у закладах вищої освіти Франції, ФРН, Італії, Великобританії та Нідерландів спрямована на розширення участі дорослих у вищій освіті задля підвищення рівня працевлаштування, конкурентоспроможності та сталого економічного розвитку. Водночас з’ясовано, що досліджувані країни надають фінансову підтримку дорослим для здобуття вищої освіти у різній мірі, що безпосередньо впливає на кількість дорослих у вищій освіті цих країн. Так, виявлено, що у Франції, ФРН і Нідерландах спостерігається тенденція до збільшення дорослих, які вступають до ЗВО (ФРН – 922611 осіб у 2018 році проти 698506 – у 2010 році; Франція – 271288 осіб у 2018 році проти 202727 – у 2010 році; Нідерланди – 153417 осіб у 2018 році проти 96618 – у 2010 році), водночас у Великобританії та Італії показники свідчать про тенденцію до зменшення дорослих у вищій освіті (Великобританія – 275668 чоловік у 2018 році проти 314190 – у 2010 році; Італія – 376879 чоловік у 2018 році проти 451837 – у 2013 році). На підставі аналізу фінансових інструментів підтримки дорослих щодо навчання у ЗВО у досліджуваних європейських країнах визначено, що Франція і ФРН вирізняються розвиненою і усталеною системою державних і регіональних пільг для дорослого населення щодо участі у вищій освіті; у Нідерландах заслуговує на увагу триваючий експеримент фінансової підтримки та гнучкої оплати навчання у ЗВО, який позитивно впливає на збільшення кількості дорослих, які бажають отримати вищу освіту.
Ключові слова: освіта і навчання дорослих; вища освіта; дорослі студенти; європейський простір вищої освіти; фінансування навчання дорослих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References (translated and transliterated) Aufstiegsstipendium. (2020). Bundesministerium für Bildung und Forschung. URL: https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium

Cedefop. (2018). VET-in-Europe: Country Reports. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports?page=1

Che cos’è la formazione finanziata? (2020). URL: https://www.zetaservice.com/it/blog/formazione-finanziata-e-finanziamenti-per-la-formazione-del-personale-come-funziona.html

Europäische Bildungsprogramme und lebenslanges Lernen in Deutschland. (2020). URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/bildung/ europaeische -bildungsprogramme-und-lebenslanges-lernen-in-deutschland-437976

Evaluatie experiment flexstuderen. (2019). URL: https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/rapporten/2019/12/12/bijlage-2-evaluatie-experiment-flexstuderen

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. (2014). URL: https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2018/12/adviesrapport-flexibilisering-hoger-onderwijs-1.pdf

Förderung von Weiterbildung. (2020). Bundesagentur für arbeit. URL: https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/foerderung-berufliche-weiterbildung

German income tax. (2020). URL: https://www.make-it-in-germany.com/en/jobs/taxes/income/

Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung – Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – (AFBG). (2020). URL: https://www.aufstiegs-bafoeg.de/de/das-gesetz-im-wortlaut-1712.html

Grants and bursaries for adult learners. (2020). URL: https://www.gov.uk/grant-bursary-adult-learners

Kamerbrief over resultaten verkenning vraagfinanciering en studiepuntbekostiging. (2019). URL: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/ 2019/12/12/resultaten-verkenning-vraagfinanciering-en-studiepuntbekostiging

La formation continue tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur. (2020). FORMATION CONTINUE TOUT AU LONG DE LA VIE. URL: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21050/la-formation-continue-universitaire.html

Le compte personnel de formation (C.P.F.). (2020). LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. URL: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid92095/le-compte-personnel-de-formation-c.p.f.html

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1). (2018). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660/

Ministere du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. (2020a). Compte personnel de formation (CPF). URL: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation

Ministere du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. (2020b). Plan de développement des competences. URL: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-developpement-des-competences

OECD. Stat. Enrolment by age (2010 – 2018). (2019). URL: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=79474#

Personnel Today. (2020). Government announces £2.5bn lifelong learning package. URL: https://www.personneltoday.com/hr/lifetime-skills-guarantee/

Qualifizierung für die Arbeit von morgen. Gesetz zur beruflichen Weiterbildung. (2020). URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/berufliche-weiterbildung-1730354

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek: Houdbaar voor de toekomst. (2019). Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. URL: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/02/bijlage-1-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-houdbaar-voor-de-toekomst

Tax reduction for study costs or other education related expenditures: Netherlands. (2020). Financing adult learning database. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/tools/ financing-adult-learning-db/search/tax-reduction-study-costs-or-other-education-related

Testo Unico delle Imposte sui Redditi. (2021). URL: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ