НАУКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОРОСЛИХ

  • Наталія Лазаренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Алла Коломієць Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Євген Громов Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація

Авторами обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми. Автори статті дискутують щодо сучасних тенденцій розвитку Європейської системи освіти в ракурсі освіти дорослих; розглядають спектр пропозицій з боку країн Європи щодо участі фахівців у програмах наукового туризму; визначають сучасний стан та можливості наукового туризму для професійного вдосконалення викладачів педагогічних університетів; окреслюють перспективи щодо залучення іноземних колег до участі у програмах наукового туризму на базі вітчизняних освітньо-наукових інституцій. Доведено, що науковий туризм є однією з найефективніших форм вивчення європейського досвіду. Нову інформацію, знання та вміння, здобуті під час наукових подорожей, викладачі педагогічних університетів мають активно використовувати у подальшій практичній професійній діяльності. Автори вважають, що Україна має значний потенціал у сфері наукового туризму за умови здійснення певних кроків, що сприятимуть розвитку інфраструктури, презентації наукових та освітніх здобутків, заохочення університетів і науково-дослідних центрів до інтенсифікації міжнародного наукового співробітництва.

Ключові слова: заклади вищої освіти, міжнародна співпраця, науковий та освітній туризм, освіта дорослих, педагогічний університет, підвищення професіоналізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агеева, О. А. (2011). Управление развитием образовательного туризма. Инновации и инвестиции. №3 (19). С. 201-205.

Закон України «Про вищу освіту» (2014). Відомості Верховної Ради України. № 1556-VІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20150529

Ничкало, Н. Г. (2008). Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції. Педагогіка і психологія. № 1. C. 57-69.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (2015) (ред. від 30.11.2015). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Халявка, М. (2016). Історія та стан розвитку наукового туризму в Україні. Східноєвропейський історичний вісник. № 1. С. 100-105.

Bourlon, F., Torres, R. (2016). Scientific tourism, a tool for tourism development in Patagonia. LabEx ITEM Innovation and Mountain territories. Paper presented at the Second International Winter School, 27-29 January 2016, Autrans (France) URL : https://labexitem.hypotheses.org/177

Brent, W.R., Carr, N., Cooper, C.P. (2003). Managing educational tourism. London : Cromwell Press. 260 p.

Holbrook, M.B., Hirschman, E.C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fan. The Journal of Consumer Research. Vol. 9. Р. 132-140. URL : https://www.mastermarketing. dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/masters/master204/documents/Holbrook_-_10.pdf

Ilyina, L., Mieczkowski, Z. (1992) Developing Scientific Tourism in Russia. Tourism Management. Vol. 13. (3), S. 327-331. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/026151779290106H?via%3Dihub

Ivanov, S., Tashlai I. (2014). Educational tourism – the case of Eastern European students: driving forces, consequences, and effects on the tourism industry. Tourism Today, Vol. 14. S. 37-54. URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2585897

Kujawinski, P. (2018). Colliders, Sundials and Wonder: When Science Is Your Destination. The New York Times, May 28. URL : https://www.nytimes.com/ 2018/05/28/travel/science-tourism-cern-fermilab.html

Laarman, J.G., Perdue, R.R. (1980). Tropical science and tourism: The case of OTS in Costa Rica. Tourism Management. Vol. 10(1). Р. 29-38.

Laing, J. H. (2010). Science tourism: exploring the potential for astrobiology funding and outreach. Evolution and Life: Surviving Catastrophes and Extremes on Earth and Beyond. Paper presented at Astrobiology Science Conference, April 26-20, 2010. League City, Texas. Р. 5047-5048. URL : https://www.lpi.usra.edu/meetings/ abscicon2010/pdf/5047.pdf

Molokacova, L., & Molokac S. (2011). Scientific tourism: tourism in science or science in tourism? Acta Geoturistica. Vol. 2 (1). Р. 41-45. URL : https://geotur.tuke.sk/ pdf/2011/n01/06_Molokacova_v2_n1.pdf

Pichlerová, M. (2010). Scientific Tourism Development in the Slovak Carpathians. Ecotourism and sustainable development in the Carpathians. Paper presented at the International Conference. October 10-12. 2010. Carpathian Biosphere Reserve. Rakhiv, Ukraine. 251-254.


Переглядів анотації: 234
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Лазаренко, Н., Коломієць, А., & Громов, Є. (2019). НАУКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОРОСЛИХ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 39-55. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.39-55