ГОТОВНІСТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ КОМАНДНИХ СТРУКТУР

  • Ольга Баніт Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

Автором обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми. З’ясовано, що топ-менеджери проектів відіграють ключову роль у створенні високоефективних проектних команд. Створення й функціонування проектної командної структури є багатоступінчастим і тривалим процесом, який охоплює низку етапів: формування й становлення команди, на якому відбувається знайомство й розподіл командних ролей, розвиток команди, у процесі якого відбувається згуртування, налагоджується взаєморозуміння, продуктивна діяльність команди, завдяки якій досягається ціль проекту, розформування/реорганізація команди. Готовність топ-менеджера до формування проектної командної структури визначається такими ключовими критеріями як: розуміння переваг командної роботи, уміння ефективно розподіляти ролі в команді, навички організації командних процесів, зорієнтованість на результат з урахуванням стратегічних цілей організації. Кожен з цих критеріїв має показники, аналіз яких проведено у цій статті.

Ключові слова: топ-менеджер, готовність; проектна команда; рольова структура команди, стадії життєвого циклу.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко, О.В., Баніт, О.В., Василенко, О.В., Волярська, О.С., Дорошенко Н.І., Зінченко С.В., Сігаєва Л.Є. (2016). Особистісний розвиток дорослих у неперервній професійній освіті: посібник. Київ: ІПООД НАПН України. 379 с.

Грисюк, Ю.С., Дмитриченко, А.М., Цимбал, Н.М., Лабута, А.В., Гусєв О.В. (2013). Моделювання життєвого циклу команди проекту. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. Вип. 11. С. 12-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2013_11_4 (22.07.2019)

Картушина, Е.Н. (2013). Командообразование как потребность в современном процессе управления персоналом. Социально-экономические явления и процессы. 5 (051). С. 99-102.

Ничкало, Н.Г. (2012). Теорії людського капіталу і педагогіка праці. Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia: пол.-укр., укр.-пол. щорічник. Ченстохова; Київ. Вип. ХІV. С. 25–36.

Рольовий розподіл в команді. URL: https://stud.com.ua/ 60471/psihologiya/roloviy_rozpodil_komandi (25.07.2019)

Сотникова, Т. (2013). Создание команды . URL: https://www.pro-personal.ru/article/613276-sozdanie-komandy-proekta (23.07.2019)

Стадії розвитку команди проекту. URL: https://studfiles.net/preview/5483468/page:5/ (28.07.2019)

Хелдман К. (2016). Профессиональное управление проектом. Бином: Лаборатория знаний. 760 с.

Шкунова А.А., Булганина С.В., Яшкова Н.В. (2016). Командообразование как современный метод управления человеческими ресурсами в социальной сфере. Интернет-журнал «Науковедение». 8(3). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/67EVN316.pdf (20.07.2019)


Переглядів анотації: 122
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Баніт, О. (2019). ГОТОВНІСТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ КОМАНДНИХ СТРУКТУР. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 37-78. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.67-78

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають