ДИСИМІНАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

  • Любов Ващенко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

Автором обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми. З’ясовано, що впровадження в систему освіти інформаційно-комунікаційних технологій призводить до необхідності принципового перегляду підходів до організації навчання. У цьому контексті безперечно важливим видається вивчення можливостей дистанційної форми навчання. Діючі центри дистанційного навчання можна умовно розділити на три групи за ступенем «занурення» в Інтернет. Першу, найчисленнішу групу, представляють навчальні заклади, що поєднують різні традиційні форми очного й дистанційного навчання з нововведеннями в дусі часу. До другої групи належать заклади, установи, організації, для яких Інтернет служить лише внутрішнім комунікаційним середовищем, яке називається Інтранет і є, зазвичай, приватною корпоративною мережею. До третьої групи відносяться навчальні центри, вся робота яких будується виключно на Інтернет-технологіях. На прикладах провайдерів освітніх послуг, які пропонують дистанційні платформи онлайн-навчання для різних категорій населення України детально проаналізовано змістовий контент онлайн-програм та онлайн-курсів.

Охарактеризовано переваги онлайн-навчання: відсутність часових і територіальних обмежень; використання декількох засобів зв’язку одночасно; можливість вчасно зв’язатися з викладачем і задати питання, отримати консультацію; постійний моніторинг навчальної діяльності слухачів викладачем тощо.

Ключові слова: неформальна освіта, дистанційна освіта, дистанційна платформа, онлайн-програма, онлайн-курс, провайдери освітніх послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко, О., Лук’янова, Л., Прийма, С. (2017). Неформальна освіта дорослих – освітній тренд XXI століття. Рідна школа. № 11–12. С. 3–7.

Відкритий Університет Майдану. (2019). Офіційний сайт. URL: https://vum.org.ua/about/ (26.07.2019)

Інтернет-освіта. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-освіта (27.07.2019)

Закон України «Про освіту». (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (09.08.2019)

Лук’янова, Л.Б. (2011). Неформальна освіта дорослих: проблеми і перспективи. Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., укр.-пол. Щорічник. За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Ченстохова: Київ. Вип. ХІІІ. С. 377–333.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання. (2013). Наказ МОН № 466. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (16.07.2019)

Про Національну доктрину розвитку освіти. (2002). Указ Президента України № 347/2002 URL: https://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/347/2002 (11.07.2019)

Сардалова, Е. (2018). Онлайн-курси в Україні вчать навчати, спілкуватись і бути громадянами. URL: https://www.radiosvoboda.org/ a/online-osvita-v-ukraini/29672247.html (12.08.2019)

EdEra – студія онлайн-освіти. (2019). Офіційний сайт. URL: https://www.ed-era.com/about/ (03.08.2019)

Prometheus. (2019). Офіційний сайт. URL: https://prometheus.org.ua/about-us/ (23.07.2019)


Переглядів анотації: 241
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Ващенко, Л. (2019). ДИСИМІНАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 78-89. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.78-89