ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Володимир Піддячий Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

У статті зосереджено увагу на важливості й доцільності формування громадянської компетентності майбутніх педагогів з метою сприяння розбудови громадянського суспільства в Україні. Визначено поняття «умови», «психологічні умови», «формування громадянської компетентності майбутніх педагогів». Вказано на необхідність створення спеціально спроектовані обставини зовнішнього та внутрішнього середовища, що спонукатимуть майбутніх педагогів до активного і ефективного набування громадянських знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей. Проаналізовано психологічні умови, що спрямовані на підвищення ефективності забезпечення виконання дій щодо формування громадянської компетентності майбутніх педагогів.

Ключові слова: умови, психологічні умови, формування громадянської компетентності майбутніх педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бусел, В. (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь. С. 1506.

Ильичев, Л. Философский энциклопедический словарь. Москва. 1983. С. 707.

Зязюн, І. А. (1976). Естетичний досвід особи формування і сфери вияву. Київ. С. 3.

Кант, И. (1966). Сочинения : в 6 т. Т. 5. Москва. С. 276.

Конюхов, Н. И. Справочник практического психолога. Прикладные аспекты современной психологии. Термины, законы, концепции, методы : справочное изд. URL: http://www.twirpx.com/file/15704

Матійків, І. М. (2008). Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Івано-Франківськ. С. 70.

Ничкало, Н. (2017). Педагогіка серця і добра Івана Зязюна. Рідна школа. №9-10. С. 49-55.

Новиков, А. (2013). Педагогика: словарь системы основных понятий. Москва. С. 236.

Лактіонова, Г. М. (2014). Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 2 (9). С. 62.

Піддячий, В. (2018). Аксіологічні основи розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Вип. 1-2. С. 15-21.

Піддячий, В. М. (2012). Естетичне почуття в контексті стосунків між викладачем та студентом. Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 35. С. 138-143.

Піддячий, В. М. (2015). Обґрунтування змісту культурологічної підготовки майбутнього педагога. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Вип. 1-2. С. 52-58.

Піддячий, В. М. (2012). Філософське осмислення почуттів прекрасного, піднесеного та комічного. Теорія та методика управління освітою. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_9_33

Піддячий, В.М. (2014). Мотивація до здійснення професійного саморозвитку майбутнього вчителя. Education and pedagogical sciences (Освіта та педагогічна наука). № 2 (163). С. 41-47.

Піддячий, М.І. (2016). Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Пед. науки. Вип. 3-4 (48-49). С. 63.


Переглядів анотації: 148
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Піддячий, В. (2019). ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 98-107. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.98-107