ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

  • Надія Тимків Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання розвитку неперервної професійної освіти, реалізації державної політики, спрямованої на підготовку інженерів нафтогазової галузі. Висвітлено сутність, зміст і структуру професійної підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків із метою формування фахових компетенцій. Розкрито особливості пізнавально-практичної діяльності майбутніх фахівців нафтогазової галузі. Визначено складові та умови підвищення ефективності формування професійної компетентності інженера-нафтовика та його готовності. Проаналізовано вплив глобалізаційних викликів на забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів нафтогазової галузі відповідно до вимог і потреб національного та регіональних ринків праці. Привернуто увагу до важливості прогнозування розвитку неперервної нафтогазової освіти, посилення прогностичної функції наукових досліджень. Визначено особливості формування змісту підготовки та використання інноваційних педагогічних технологій. У статті розглядаються основні аспекти взаємодії науково-технічних та економічних чинників, які враховуються при підготовці нафтогазових кадрів. Розглянуто основні аспекти взаємодії науково-технічних та економічних чинників, які враховуються при підготовці кадрів нафтогазової галузі. У контексті вирішення проблем наголошується на використанні міждисциплінарності задля ефективності навчання. Oбґрунтовано необхідність застосування міждисциплінарних освітніх технологій у процесі підготовки фахівців нафтогазової справи. Показана важливість міждисциплінарності освіти в умовах різкого росту інформаційної активності та зростання ролі об’єктів інтелектуальної власності в сучасній економіці. Виявлено, що міждисциплінарність нафтогазової освіти ґрунтується на мережевих взаємовідношеннях виучуваних дисциплін. Наведено мету, зміст, спрямованість міждисциплінарності освіти в системі нафтогазового навчання.

Ключові слова: неперервна нафтогазова освіта; інженер нафтогазової галузі; професійна освіта і навчання; кваліфікація; інтернаціоналізація знань; державна освітня політика; ринок праці; прогнозування; практика; технології; модернізація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hesson, M., Shad, K. F. (2007). A student-centered learning model. American Journal of Applied Sciences. 4. P. 628-636. (in English).

Lori, N. F. (2014). Interdisciplinarity in engineering education: Trends and concepts. Engineering Education. 14. P. 31–36. (in English).

National Council for Technological Education. National guidelines for engineering education. (2011). URL: http://www.uhr.no/ documents/ Nasjonale_retningslinjer_ for_ingeni_rutdanning_ENGELSK.pdf (in English).

Nychkalo, N. H. (2000). Continuing Professional Education: An International Aspect. Continuing Professional Education: Problems, Searches, Prospects: Monograph. Ed. I. A. Ziaziun. Kyiv: Vipol. S. 58-80 (in Ukrainian).

Nychkalo, N. H. (2010). Professional pedagogy and pedagogy of labour: problems of interconnection in terms of a market economy. Pedahohika i psykholohiia. 2. S. 33-45. (in Ukrainian).

Seddigi, Z. S., Capretz, L. F. and House, D. (2009). A multicultural comparison of engineering students: Implications to teaching and learning. Journal of Social Sciences, 5. P. 117-122. (in English).

Tarvainen, M. Engineering education and interdisciplinary studies, 2006. URL: http://www.pantaneto. co.uk/issue22/tarvainen.htm.

Zaripova, I. M., Shaidullina, A. R., Upshinskaya, A. E., Sayfutdinova, G. B., Drovnikov, A. S. (2014). Modeling of petroleum engineers design-technological competence forming in physical-mathematical disciplines studying process. American Journal of Applied Sciences. 11 (7). P. 1049–1053. (in English).


Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Тимків, Н. (2019). ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 107-114. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.107-114