РОЗВИТОК АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Юлія Халемендик Запорізький національний університет

Анотація

У статті досліджена проблема ролі викладача в процесі розвитку англомовної професійної компетентності студентів як майбутніх фахівців в умовах заклад вищої освіти. Метою статті був аналіз діяльність викладачів закладів вищої освіти з розвитку англомовної професійної компетентності майбутніх фахівців на прикладі студентів спеціальності «Психологія» Запорізького національного університету. Підкреслено, що в Україні англомовна підготовка студентів-психологів спирається на концепцію іншомовної освіти, яка базується на інтегрованому навчанні мови та культури відповідних країн, на діалозі рідної та іноземної культур. Експериментально доведено, що загальне значення середнього показника англомовної компетентності студентів як майбутніх фахівців становило 9,13 балів із 20 можливих, що свідчить про нагальну необхідність удосконалення викладання англійської мови у закладах вищої освіти.

Ключові слова: англомовна професійна компетентність; викладач; заклад вищої освіти; майбутні фахівці; професійна підготовка; розвиток.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко О. В. (2015). Методика організації і проведення тренінгів з розвитку особистісних і професійних якостей дорослих. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 2. С. 1-20.

Баніт О. В. (2015). Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. № 2. С. 169-176.

Волярська О. С. (2016). Напрями вдосконалення професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 14. С. 143-152.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (2003). Наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт. 273 с.

Le processus de Copenhague: coopération européenne renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP). URL:http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_fr.htm.

Orton L. (2009). Statistics Canada’s Definition and Classification of Postsecondary and Adult Education Providers in Canada. Ottawa : Statistics Canada, Human Resources and Skills Development Canada: Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics Division. 50 p.


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Халемендик, Ю. (2019). РОЗВИТОК АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 115-124. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.115-124