ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Ірина Шингоф Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Анотація

Автором статті обґрунтовано актуальність порушеної проблеми. Акцентовано увагу на тому, що професійний розвиток вчителя є усвідомленим процесом, спрямованим на удосконалення педагогічних якостей відповідно до соціальних вимог і потреб щодо особистісно-професійного зростання. Доведено доцільність упровадження інноваційних технологій у навчанні дорослих; наголошено на важливості застосування особистісно-орієнтованого підходу, що передбачає безпосередню участь кожного суб’єкта навчального процесу у пошуку шляхів і засобів розв’язання проблем; охарактеризовано особливості застосування інтерактивних технологій в післядипломній педагогічній освіті, що сприяють обміну інформацією, досвідом, удосконаленню професійного саморозвитку вчителів філологічного напряму. У статті наведено приклади застосування різноманітних завдань, проблемних запитань для обговорення в групах під час проведення занять з учителями-словесниками. Проаналізовано можливості використання тренінгових і кейс-технологій, «Світового кафе», педагогічного практикуму тощо.

Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта; професійний розвиток; інтерактивні технології; учителі-філологи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Активні форми навчання. Світове кафе. [Електронний ресурс]. URL: http://lider.fpsu.org.ua/profspilkova-osvita/157-aktivni-formi-navchannya

Венцель, Н. (2018). Феномен четвертої індустріальної революції як чинник зростання нелінійності розвитку світ-системи / Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Вип. 17. C. 21–27.

Зязюн, І. А., Сагач, Г. М. (1997). Краса педагогічної дії: навч. посібник. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. 302 с.

Концепція освіти дорослих в Україні. (2011). Укл.: Лук’янова, Л. Б. Ніжин: ПП Лисенко М. М. 24 с.

Мировое кафе (The World Cafe) – метод фасилитации. URL: https://newrealgoal.com.ua/fasilitacionnyj-metod.html

Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади: [монографія] (2012). Авт. кол.: Лук’янова, Л. Б., Сігаєва, Л. Є., Аніщенко, О.В. та ін. Київ: Педагогічна думка. 420 с.

Рибакова, Г.О. Методика «Світове кафе». URL: https://super.urok-ua.com/aktivna-forma-roboti-z-pedagogami-zdo-svitove-kafe/

Сучасні технології освіти дорослих: посіб. (2013) Авт. кол: Л. Б. Лук’янова, О. В. Аніщенко, Л. Є. Сігаєва, С. В. Зінченко, О. В. Баніт, Н. І. Дорошенко. Кіровоград : Імекс-ЛТД. С.13.

Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти (2019): практичний посібник. М.П. Вовк, Г.І. Сотська, Н. О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, Н.С. Гомеля. Київ: Талком.


Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Шингоф, І. (2019). ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 124-131. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.124-131