ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

  • Ірина Говорун Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

На основі аналізу організації початкової освіти у Федеративній Республіці Німеччині виявлено особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що підготовка майбутніх учителів у ФРН незалежно від федеральної землі проходить в два етапи та носить теоретичний і практичний характер: навчання у закладі вищої освіти і практика/стажування. Перший етап охоплює підготовку в галузі того чи іншого розділу шкільної програми. Курс навчання стислий і спрямований на вивчення загальноосвітніх дисциплін, теоретичних курсів зі спеціальності й педагогічних дисциплін. Структура шкіл в окремих федеральних землях не однорідна, тому в програмах навчання береться до уваги підготовка майбутніх учителів до більше, ніж одного типу школи. Другий етап спрямований головним чином на проведення педагогічної практики в школах у процесі безпосередньої викладацької діяльності, а її метою є підготовка майбутнього вчителя до практичної роботи в школі на основі добре засвоєної теорії.

Ключові слова: професійна підготовка, вчитель початкової школи,  Федеративна Республіка Німеччина.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончарук, М.В. (2017). Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 277. С. 56-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2017_277_12

Кристопчук, Т.Є. Стан та тенденції розвитку педагогічної освіти в Німеччині. (2016). URL: http://конференция.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_12_3-2_04.pdf

Начальное образование в Германии. (2015). URL: https://isvasilyeva.moscow/primary-education-abroad/germany/

Krawiec, B. (2007). Konfrontacja mitow oświatowych z komparatystyką pedagogiczną. Krakow: Oficyna Wydaw»Impuls». 178 s.

Лундгрен, П. (2017). Структура подготовки учителей в Германии. URL: http://vestnik.yspu.org/releases/materialy_mejdunarodnogo_seminara/14_1/

Pachociński, R. (2007). Pedagogika рorownawcza: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Żak». 350 s.


Переглядів анотації: 272
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Говорун, І. (2019). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 132-139. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.132-139