Тимків, Н. «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ». ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, вип. 1, вип. 15, Жовтень 2019, с. 107-14, doi:10.35387/od.1(15).2019.107-114.