Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – Вип. 1 (10). – 272 с.

ISSN 2308-6386

Опубліковано: 2019-04-14

Весь випуск