Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – Випуск 2. – 312 с.

Опубліковано: 2019-04-13

Весь випуск