Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.] / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: ТОВ ВД “ЕКМО”, 2011. – Випуск 3, ч. 2. – 265 с.

Опубліковано: 2019-04-13

Весь випуск