Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко М.М., 2013. – Вип. 6. – 289 с.

ISSN 2308-6386

Опубліковано: 2019-04-14

Весь випуск