Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук'янова (голова) та ін.] ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. - К.: Луганськ: Вид-во "НОУЛІДЖ", 2014. - Вип.1 (8). - 283 с.

ISSN 2308-6386

Опубліковано: 2019-04-14

Весь випуск