ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

Засновник: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 ISSN 2308-6386

 Наукова сфера: педагогічні науки.

Мова рукопису: українська, англійська, польська.

Періодичність видання2 рази на рік.

Рік заснування: 2009

Реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання: CrossRef, Google Академія, Наукова періодика України.

Рейтинги: h-index: 13  (Google Scholar; 09/2020)  |  10-index: 15  (Google Scholar; 05/2020)

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; редкол.: Лук’янова Л.Б. (гол. ред.), О.В. Аніщенко (заступник гол. ред.) [та ін.].

Збірник є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Збірник внесено до «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б») відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства» (№886 від 02.07.2020 р.).

Збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» є науковим рецензованим фаховим виданням, в якому висвітлюються результати наукових досліджень щодо теоретичних, методологічних і методичних проблем розвитку освіти дорослих, традицій та інновацій в освіті дорослих, а також результати порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних досліджень у сфері освіти дорослих.

Тематика: теоретичні, методологічні засади розвитку освіти дорослих в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів; традиції та інновації в освіті різних категорій дорослих; освіта дорослих у контексті порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних досліджень.